Alexander Filmer-Lorch on the Inner Power of Stillness